slideshow-koor-logo

Urker Zangers – Mannenkoor Urk

Voel je welkom op onze website!

Dit Urker mannenkoor werd opgericht met als doelstelling een gevarieerd repertoire hooggestemd te zingen; van geestelijke koralen tot zeemansliedjes, van negrospirituals tot klassieke koorwerken, van psalmen tot opera. Onder de bezielende leiding van dirigent Jacob Schenk wordt wekelijks met veel enthousiasme en gedrevenheid aan deze muzikale doelstelling gewerkt! Ook deze website wil graag een gevarieerd aanbod aan informatie en kijk- en luisterplezier bieden, om zo ons zangplezier en enthousiasme met velen te delen!

Hartelijke zangersgroet,
Website Redactie

Agenda

Update Corona

URK, april 2021. Na een (lange) periode van helemaal stilgelegd, volgde er een periode van thuis repeteren, via een livestream verbonden met onze dirigent Jacob Schenk, die vanuit een opnamestudio ons voorzong en aanwijzingen gaf. Inmiddels zijn we sinds eind maart 2021 weer voorzichtig begonnen met de gezamenlijke repetities. Ons repetitiegebouw is met extra voorzieningen nu optimaal geventileerd; we ontvangen maximaal 30 leden die op meer dan 1,5 meter, dus op zeer ruime afstand van elkaar zingen. Leden dienen zich schriftelijk aan te melden voor de repetitie, waarvoor ze eerst een uitnodiging hebben ontvangen en mogen uiteraard geen ziekteverschijnselen hebben en dienen hun gereserveerde plaats volgens de aangewezen routing in te nemen en te verlaten. Er is geen pauze. De aaneengesloten repetitie duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.15 uur. De huidige ‘lockdown’ betekent echter nog wel dat alle verdere activiteiten als concerten en uitvoeringen voor publiek, maar interne aangelegenheden als ledenvergaderingen en gezellige avondjes tot nader bericht zijn afgelast en/of stilgelegd. Voor vragen en/of meer informatie kunt u zich melden via deze link naar ons secretariaat.

Hartelijke groet namens bestuur en dirigent,
Gerard Roskam, voorzitter.

Laatste nieuws