Slider

Urker Zangers – Mannenkoor Urk

Voel je welkom op onze website!

Dit Urker mannenkoor werd opgericht met als doelstelling een gevarieerd repertoire hooggestemd te zingen; van geestelijke koralen tot zeemansliedjes, van negrospirituals tot klassieke koorwerken, van psalmen tot opera. Onder de bezielende leiding van dirigent Jacob Schenk wordt wekelijks met veel enthousiasme en gedrevenheid aan deze muzikale doelstelling gewerkt! Ook deze website wil graag een gevarieerd aanbod aan informatie en kijk- en luisterplezier bieden, om zo ons zangplezier en enthousiasme met velen te delen!

Hartelijke zangersgroet,
Website Redactie

Agenda

Stilgelegd door Corona

URK, januari 2021. Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen, om zo het coronavirus terug te dringen. Daarom moet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van de maartregel zij dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Daarom zijn theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, dus ook het verenigingsgebouwen Eiland Urk, waar wij wekelijks op de dinsdagavonden repeteren, tenminste tot en met dinsdag 19 januari gesloten. De gevolgen van deze strengste ‘lockdown’ tot op heden betekenen dat alle activiteiten, zijn afgelast en/of stilgelegd.

Hartelijke groet namens bestuur en dirigent,
Gerard Roskam, voorzitter.

Laatste nieuws